Wydawca treści Wydawca treści

Pułapki i Feromony

Pułapki i Feromony

Zakupy dokonywane w ZUP LP w Łodzi przez jednostki Lasów Państwowych  nie podlegają procedurom przetargowym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177)

Druk zamówienia na Pheroprax i Chalcoprax

Druk zamówienia na pułapki,feromony

Oferta na pułapki,feromony

Oferta na pułapkę IBL-4 BIS

Oferta na pułapki skrzynkowe